Skip directly to content

Edukativní brožury

Výživa pacientů s Alzheimerovou chorobou

stáhnout : pdf

Pohybové aktivity
pro pacienty
s demencí

stáhnout : pdf

Alzheimerova
choroba
v rodině

stáhnout : pdf

     

Cvičte si svůj mozek

Stupeň obtížnosti: nízká

stáhnout : pdf

Cvičte si svůj mozek

Stupeň obtížnosti: střední

stáhnout : pdf

Cvičte si svůj mozek

Stupeň obtížnosti: vyšší

stáhnout : pdf

     

Glaukom

Zelený zákal

stáhnout : pdf

Víte, jak správně zacházet s očními kapkami?

stáhnout : pdf

Riziko cévní mozkové příhody při fibrilací síní

stáhnout : pdf

     

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie

stáhnout : pdf

 

 

 

*Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů uvedených v pdf dokumentech.