Skip directly to content

Odpovědnost

OWN IT! firemní kultura ve společnosti Pfizer: Kultivované profesní prostředí

Pro naše kolegy je kultivované firemní prostředí stejně důležité jako naše firemní pověst. S důrazem na odpovědnost, kterou naši zaměstnanci nesou, je kultivované prostředí úrodnou půdou pro dosažení kariérních cílů pozitivních obchodních výsledků.

Společnost stimuluje osobní rozvoj a podporuje kreativitu a nové nápady. Bez ohledu na své postavení pak každý usiluje o nejlepší možné výsledky. Zaměstnanci společnosti Pfizer v plné míře přijímají svou odpovědnost a vesměs své povinnosti plní rychle, rozhodně a poctivě.

Tato kultura přirozeně vede naše zaměstnance k většímu úsilí o splnění cílů. V našich týmech je různost osobních zkušeností a východisek zásadní součástí kultury, která je pro všechny významná z hlediska mezinárodní působnosti inovativního zaměření naší společnosti. Díky ní dokážeme dobře reagovat na nejrůznější potřeby a zájmy obchodních partnerů i našich kolegů.

Návrat na předchozí stránku